ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ

Δεῖτε τὶς ἑορτὲς τῆς ἡμέρας

pat dimitris theodoΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

«Αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία ἣν ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ Θεὸς φῶς ἐστι καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία» (Α΄ Ἰωάν. α΄ 5).

Σᾶς καλωσορίζουμε στὸν διαδικτυακὸ τόπο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καρδίτσης. Μὲ τὶς εὐχὲς τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Τιμοθέου, εὐελπιστοῦμε ἡ ἱστοσελίδα αὐτή, ὅπως καὶ τόσες ἄλλες τοῦ χώρου μας, νὰ ἀναδειχθεῖ φάρος πνευματικὸς καὶ ὄαση μέσα στὴν ἄνυδρο καὶ αὐχμηρὰ ἔρημο τοῦ κόσμου τούτου.

timotheos.png ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Ἕνα καλωσόρισμα ἀπὸ καρδιᾶς ἐπιθυμῶ νὰ ἀπευθύνω πρὸς ὅλους τοὺς διαδικτυακοὺς ἐπισκέπτες τῆς ἱστοσελίδας τῆς ἐνοριακῆς συντροφιᾶς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καρδίτσας, στὸν ὁποῖο διακονεῖ φιλοτίμως καὶ θεοτίμως ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Θεοδωρόπουλος, Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.

 

Περισσότερα...

image1

Ἀπὸ τὴν ἐκδρομή μας στὶς ἱ. μονὲς ἁγ. Πορφυρίου καὶ ἁγ. Ἐφραὶμ Ἀττικῆς

image3

Στὶς 7.00΄ ὁ Ἑσπερινὸς τὸν Μάϊο. Στὶς 7:00΄ ὁ Ὄρθρος μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου. Ἀπὸ 7:00-10:00΄ Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία τὶς Κυριακές.

Ἀναδοχὴ παιδιῶν ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια: Ὅταν ἡ ἀνοχὴ γίνεται ἐνοχή. Ἢ ἄλλως: Τὸ κέρατον ἐστεφανωμένον! (Ἀποκ. ιγ΄ 1).

Ἐνθύμιον κατηχητικῆς χρονιᾶς 2017-2018

Στὴν θέση ὅπου δεσπόζει σήμερα ὁ μεγαλοπρεπὴς ἱερὸς ναὸς ἁγίου Γεωργίου Καρδίτσης ὑπῆρχε πρῶτα ἕνα μικρὸ ξύλινο παράπηγμα ποὺ μὲ κόπο πολὺ καὶ περισσοὺς κινδύνους ἔπηξε ἡ ἀγάπη καὶ ἡ εὐσέβεια τῶν πατέρων μας κατὰ τὸ ἔτος 1897 πρὸς ἐξυπηρέτηση τῶν διαρκῶς αὐξανομένων λατρευτικῶν ἀναγκῶν τῆς τότε συνοικίας.

Ὁ ναὸς λειτούργησε ὑπὸ τὴν μορφὴν τοῦ παραπήγματος μέχρι τὸ 1902. Τότε μὲ δαπάνες καὶ προσωπικὴ ἐργασία ὅλων τῶν ἐνοριτῶν κατασκευάσθηκε νέος λιθόκτιστος μεγαλυτέρων διαστάσεων, ὁ ὁποῖος καὶ ἐξυπηρετοῦσε καλύτερα τὶς ἀνάγκες τῆς διαρκῶς αὐξανομένης ἐνορίας.

 

 

"Ἀρχὴ καὶ τέλος σὲ ὅλα τὰ πράγματα νὰ βάζεις τὸν Θεό."

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος