ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ


Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ Τ Ι Κ Ο Ν   Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Ν

Π ρ ό ε δ ρ ο ς :  Ὁ αἰδεσιμολογιώτατος πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Ν. Θεοδωρόπουλος, γενικὸς ἀρχιερατικὸς ἐπίτροπος τῆς ἱερᾶς μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων — προϊστάμενος τοῦ ἱ. ναοῦ.

Ἀ ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο ς :  Ἡ ἐρίτιμος κ. Βασιλικὴ Χ. Κουμαδίτου - Σίσκου.

Γ ρ α μ μ α τ ε ύ ς :  Ἡ ἐρίτιμος κ. Θεοδώρα Θ. Μαγγῖνα - Ντέλλα, σύνδεσμος μετὰ τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου.

Τ α μ ί α ς :  Ὁ ἀξιότιμος κ. Δημήτριος Γ. Φερεντῖνος.

Ἐ π ὶ   τ ῶ ν   ἔ ρ γ ω ν :  Ὁ ἀξιότιμος κ. Κωνσταντῖνος Β. Ὀρφανιώτης.


Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Α   Μ Ε Λ Η

Ὁ ἀξιότιμος κ. Δημήτριος Σ. Ματζιαφός.

Ὁ ἀξιότιμος κ. Φώτιος Θ. Μπάρκας.

Ἡ ἐρίτιμος κ. Ἀντιγόνη Σ. Κρανιᾶ - Σδράκα.

Ἡ ἐρίτιμος κ. Χάϊδω Γ. Τεταγιώτη - Καραγιάννη.

"Ἀρχὴ καὶ τέλος σὲ ὅλα τὰ πράγματα νὰ βάζεις τὸν Θεό."

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

x
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Τὰ κείμενα ποὺ φιλοξενοῦνται στὴν ἱστοσελίδα μας, ὡς πρὸς τὸ ἰδιαίτερο περιεχόμενο καὶ τὰ μορφολογικὰ χαρακτηριστικά τους ἀπηχοῦν ἰδέες, σκέψεις, θέσεις καὶ ἀντιλήψεις τῶν συντακτῶν καὶ συγγραφέων τους. Ἀρχή μας ἀποτελεῖ ἡ ἀπόδοσις τοῦ ὀφειλομένου σεβασμοῦ πρὸς τὴν ἐλευθερία διατυπώσεως προσωπικῆς γνώμης, ἐπιλογῆς ὕφους, γλωσσικοῦ ἰδιώματος ἢ συστήματος γραφῆς, ἤτοι τοῦ μονοτονικοῦ λεγομένου ἢ τοῦ πολυτονικοῦ — ἐμεῖς «φανατικὰ» καὶ ἀμετανόητα ἀκολουθοῦμε τὸ δεύτερο, αὐτὸ προκρίνουμε, αὐτὸ προτείνουμε, αὐτὸ προτιμοῦμε· καὶ θὰ θέλαμε, εἶναι ἀλήθεια, ὅλα τὰ κείμενα νὰ δημοσιεύαμε στὸ πολυτονικό, ὥστε, ὅπως καὶ κάποιοι λένε, νὰ μὴ προκαλεῖται «ὀπτικὴ μόλυνση στὸν ἱστοχῶρο μας» ἀπὸ τὴν ἀκρωτηριασμένη γραφή. Κάτι τέτοιο ὅμως ἀπαιτεῖ χρόνο καὶ γνώσεις, ποὺ ὅλοι δὲν ἔχουν. Μακάρι νὰ βρεθοῦν πρόσωπα ἱκανὰ καὶ πρόθυμα νὰ βοηθήσουν στὴν προσπάθεια αὐτή.

√ Ἐξυπακούεται ὅτι δὲν μποροῦν νὰ γίνουν δεκτὰ κείμενα τὰ ὁποῖα δὲν συνάδουν πρὸς τὸ διῆκον πνεῦμα τῆς ἱστοσελίδος.

ΕΚ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ