ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ

p.txtἘκ τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων
Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

«Ἡ Ἑλλάδα μας δὲν χρειάζεται διαλογισμό, προσευχὴ χρειάζεται. "Ἑλλάδα, προσευχή σου!" θὰ πρέπει νὰ εἶναι τὸ σύνθημά μας, καὶ ὄχι "Ἑλλάδα, διαλογίσου"».

 

Καθὼς ὁ Γνωστικισμὸς ἀπολυτοποιεῖ τὴν γνώση καὶ προβάλλει αὐτὴν ὡς τὸ μόνον μέσον ἀπολυτρώσεως, δὲν θὰ ἔσφαλλε κανεὶς ἀναζητώντας τὶς ρίζες του στὴν πρώτη ἀνθρώπινη ἀστοχία, ἐκείνην τῆς βρώσεως ἀπὸ τοῦ ξύλου «τοῦ εἰδέναι γνωστὸν καλοῦ καὶ πονηροῦ», ἀπὸ τοῦ δένδρου δηλαδὴ τῆς γνώσεως, ὅπως ἁπλοϊκὰ λέγεται.


Δὲν θὰ ἀστοχοῦσε κανεὶς λέγοντας ὅτι ὁ Γνωστικισμὸς εἶναι τόσο παλαιὸς ὅσο καὶ ὁ κόσμος. Οὔτε πάλι θὰ ἔσφαλλε ἂν τὸν ὀνόμαζε αἵρεση τῶν αἱρέσεων, ὡς συνονθύλευμα πάσης δοξασίας. Στὶς ἡμέρες μας δρᾷ πολὺ ὕπουλα. Συνδέεται ἄμεσα μὲ τὸν ἀποκρυφισμό, τὴν παραθρησκεία καὶ τὴν μαγεία. Ὡς ἐκ τούτου δὲν εἶναι ἀθῶος, ὅπως θέλει νὰ παρουσιάζεται, ἀλλὰ ἄκρως ἐπικίνδυνος. Ἡ δὲ σχέση του μὲ τὴν Ἐκκλησία; Ἀρκεῖ νὰ σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι τὴν ἴδια ὥρα ποὺ στοὺς ναούς μας ψάλλονται ἱερὲς Ἀκολουθίες, ὅπως γιὰ παράδειγμα οἱ λαοφιλέστατοι Χαιρετισμοὶ τῆς Παναγίας μας (Παρασκευὲς Μ. Τεσσαρακοστῆς), οἱ Γνωστικοὶ (ὀπαδοὶ τοῦ Γνωστικισμοῦ) πραγματοποιοῦν διαλέξεις καὶ ἄλλες παρόμοιες ἐκδηλώσεις, στὶς ὁποῖες φυσικὰ καλοῦν τὸν κόσμο νὰ συμμετάσχει.

"Ἀρχὴ καὶ τέλος σὲ ὅλα τὰ πράγματα νὰ βάζεις τὸν Θεό."

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

x
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Τὰ κείμενα ποὺ φιλοξενοῦνται στὴν ἱστοσελίδα μας, ὡς πρὸς τὸ ἰδιαίτερο περιεχόμενο καὶ τὰ μορφολογικὰ χαρακτηριστικά τους ἀπηχοῦν ἰδέες, σκέψεις, θέσεις καὶ ἀντιλήψεις τῶν συντακτῶν καὶ συγγραφέων τους. Ἀρχή μας ἀποτελεῖ ἡ ἀπόδοσις τοῦ ὀφειλομένου σεβασμοῦ πρὸς τὴν ἐλευθερία διατυπώσεως προσωπικῆς γνώμης, ἐπιλογῆς ὕφους, γλωσσικοῦ ἰδιώματος ἢ συστήματος γραφῆς, ἤτοι τοῦ μονοτονικοῦ λεγομένου ἢ τοῦ πολυτονικοῦ — ἐμεῖς «φανατικὰ» καὶ ἀμετανόητα ἀκολουθοῦμε τὸ δεύτερο, αὐτὸ προκρίνουμε, αὐτὸ προτείνουμε, αὐτὸ προτιμοῦμε· καὶ θὰ θέλαμε, εἶναι ἀλήθεια, ὅλα τὰ κείμενα νὰ δημοσιεύαμε στὸ πολυτονικό, ὥστε, ὅπως καὶ κάποιοι λένε, νὰ μὴ προκαλεῖται «ὀπτικὴ μόλυνση στὸν ἱστοχῶρο μας» ἀπὸ τὴν ἀκρωτηριασμένη γραφή. Κάτι τέτοιο ὅμως ἀπαιτεῖ χρόνο καὶ γνώσεις, ποὺ ὅλοι δὲν ἔχουν. Μακάρι νὰ βρεθοῦν πρόσωπα ἱκανὰ καὶ πρόθυμα νὰ βοηθήσουν στὴν προσπάθεια αὐτή.

√ Ἐξυπακούεται ὅτι δὲν μποροῦν νὰ γίνουν δεκτὰ κείμενα τὰ ὁποῖα δὲν συνάδουν πρὸς τὸ διῆκον πνεῦμα τῆς ἱστοσελίδος.

ΕΚ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ