ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ

Πατῆστε ἐδῶ γιὰ νὰ διαβάσετε τὴν ὁμιλία τοῦ ἁγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς «Ἡ πίστη στὸ φῶς» . Κείμενο σὲ μορφὴ pdf.

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς ἐπισκόπου Ἀχρίδος

«Κανένας δεν ευθύνεται για το ότι δεν ήρθε σε αυτή την ζωή με κάποιο μεγαλύτερο χάρισμα. Θα είναι όμως ένοχος και πικρά τιμωρημένος εκείνος, όπου δεν μπορεί να αντικρίσει το χάρισμά του στο πραγματικό του μέγεθος και εκείνος, όπου δεν θα φροντίσει, με το χάρισμα που του δόθηκε, να δικαιολογήσει την ύπαρξή του και να εκτελέσει την αποστολή του».

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς ἐπισκόπου Ἀχρίδος

Ἡ Δύση εὑρίσκεται στήν σπασμώδη ταραχή, ἐνῶ ἡ Ἀνατολή στήν παραίτηση καί τήν ὑποταγή στό πεπρωμένο.

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς ἐπισκόπου Ἀχρίδος

Ἐπιμέλεια: Γ. Ρεντίφης

Πατῆσετε ἐδῶ γιὰ νὰ διαβάσετε τὸν περὶ ἀγγέλων λόγον τοῦ ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς. Κείμενον σὲ μορφὴ pdf.

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς ἐπισκόπου Ἀχρίδος

Ἐπιμέλεια: Γ. Ρεντίφης

Πατῆστε ἐδῶ γιὰ νὰ διαβάσετε τὴν ὁμιλία «Γιὰ τὴν σωστὴ πίστη» τοῦ ἁγίου Νικολάου Βελομίροβιτς — κείμενον σὲ μορφὴ pdf.

(Ὁμιλία ἐπὶ τῆς παραβολῆς τοῦ τελώνου καὶ φαρισαίου: Λουκ. ιη΄ 10-17).

 

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς ἐπισκόπου Ἀχρίδος

 

Πατῆσετε ἐδῶ γιὰ νὰ διαβάσετε (σὲ μορφὴ pdf) τὴν ἐπιστολὴ τοῦ ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, ποὺ ἀναφέρεται στὸν χαιρετισμὸ «Χριστὸς ἐτέχθη!»

 Λέμε πολλὲς φορὲς ὅτι τὸ πῶς ἔγινε ὁ κόσμος εἶναι ὑπόθεσις τῆς ἐπιστήμης, ἐνῷ τὸ ποιὸς ἔφτιαξε τὸν κόσμον ὑπόθεσις τῆς θεολογίας. Στὰ θεολογικὰ πράγματα συνήθως τὸ πῶς δὲν ἔχει θέση. Τοῦτο συμβαίνει, διότι ὁ Θεὸς δὲν εἶναι ἀντικείμενο γιὰ νὰ γνωρίζεται μὲ μεθόδους ἐπιστημονικές. Οἱ μεγάλοι Ἕλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας διέκριναν ἀναμέσον τοῦ τρόπου γνώσεως τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ τρόπου γνώσεως τῶν ἀντικειμένων. Ὁ Θεὸς δὲν εἶναι κάτι τὸ ἐπιστητόν. Ὅταν στὰ τοῦ Θεοῦ εἰσάγουμε τὰ τῆς ἐπιστήμης, τότε ἐπικρατεῖ σύγχυσις. Ἡ ἐπιστήμη καὶ ἡ φιλοσοφία εἶναι γιὰ τὰ κτιστὰ πράγματα. Γιὰ τὸν Θεὸ δὲν ὑπάρχουν ἐπιστημονικὲς ἀποδείξεις. «Ὁ μὲν οὖν Θεὸς ἀναπόδεικτος ὤν, οὐκ ἔστιν ἐπιστημονικός». Γι’ αὐτὸ καὶ στὴν ὀρθόδοξη παράδοση δὲν παρατηρήθηκε ποτὲ ἡ διαβόητη «σύγχυσις ἐπιστήμης καὶ θρησκείας», φαινόμενο ποὺ ἔλαβε χώρα στὴν Δύση μὲ ἐπιπτώσεις ὀλέθριες μέχρι σήμερα.

"Ἀρχὴ καὶ τέλος σὲ ὅλα τὰ πράγματα νὰ βάζεις τὸν Θεό."

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

x
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Τὰ κείμενα ποὺ φιλοξενοῦνται στὴν ἱστοσελίδα μας, ὡς πρὸς τὸ ἰδιαίτερο περιεχόμενο καὶ τὰ μορφολογικὰ χαρακτηριστικά τους ἀπηχοῦν ἰδέες, σκέψεις, θέσεις καὶ ἀντιλήψεις τῶν συντακτῶν καὶ συγγραφέων τους. Ἀρχή μας ἀποτελεῖ ἡ ἀπόδοσις τοῦ ὀφειλομένου σεβασμοῦ πρὸς τὴν ἐλευθερία διατυπώσεως προσωπικῆς γνώμης, ἐπιλογῆς ὕφους, γλωσσικοῦ ἰδιώματος ἢ συστήματος γραφῆς, ἤτοι τοῦ μονοτονικοῦ λεγομένου ἢ τοῦ πολυτονικοῦ — ἐμεῖς «φανατικὰ» καὶ ἀμετανόητα ἀκολουθοῦμε τὸ δεύτερο, αὐτὸ προκρίνουμε, αὐτὸ προτείνουμε, αὐτὸ προτιμοῦμε· καὶ θὰ θέλαμε, εἶναι ἀλήθεια, ὅλα τὰ κείμενα νὰ δημοσιεύαμε στὸ πολυτονικό, ὥστε, ὅπως καὶ κάποιοι λένε, νὰ μὴ προκαλεῖται «ὀπτικὴ μόλυνση στὸν ἱστοχῶρο μας» ἀπὸ τὴν ἀκρωτηριασμένη γραφή. Κάτι τέτοιο ὅμως ἀπαιτεῖ χρόνο καὶ γνώσεις, ποὺ ὅλοι δὲν ἔχουν. Μακάρι νὰ βρεθοῦν πρόσωπα ἱκανὰ καὶ πρόθυμα νὰ βοηθήσουν στὴν προσπάθεια αὐτή.

√ Ἐξυπακούεται ὅτι δὲν μποροῦν νὰ γίνουν δεκτὰ κείμενα τὰ ὁποῖα δὲν συνάδουν πρὸς τὸ διῆκον πνεῦμα τῆς ἱστοσελίδος.

ΕΚ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ