ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ

Τὴν ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ θὰ τελέσουμε αὔριο 9 Μαΐου στὸν ἱερὸ ναό μας ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου, προκειμένου νὰ λάβουμε ἀπὸ αὐτὸν καὶ νὰ ραντίσουμε τὰ ὀχήματά μας.

Ὡς γνωστόν, ὁ μεγαλομάρτυς Χριστοφόρος ἔλαβε τὸ ὄνομά του ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι ἔφερε στὸν ὦμο του τὸν Χριστό, ὁ ὁποῖος καὶ ἐμφανίσθηκε εἰς αὐτὸν ὡς νήπιο ποὺ ζητοῦσε βοήθεια.

Ἔτσι, σὺν τῷ χρόνῳ κατεγράφη στὴ συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας μας ὡς ὁ προστάτης τῶν μεταφορικῶν μέσων.

Αὔριο ἑορτάζει ἐπίσης καὶ ὁ πιὸ γνωστὸς ἀπὸ τοὺς ὀκτὼ τοπικούς μας ἁγίους, ὁ Ὁσιομάρτυς Νικόλαος ὁ ἐν Βουνένοις.

Διὰ πρεσβειῶν των ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ νὰ σκεπάζει ὅλους μας!

Πατῆστε ἐδῶ γιὰ νὰ διαβάσετε τὸ πολὺ ὄμορφο χριστουγεννιάτικο μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων κ. Τιμοθέου

νορία το ερο ναο γίου Γεωργίου Καρδίτσης εχεται σ λους τος μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, γονες, διδασκάλους, καθηγητές, διοικητικ προσωπικ τν σχολικν μονάδων κα κπαιδευτικν δρυμάτων καλ σχολικ κα καδημαϊκ χρονιά.

λως διαιτέρως εχόμεθα πρ τν σκούντων τν κπαιδευτικ πολιτικ ες τ πουργεο Παιδείας. Εθε Κύριος ν λαλε ες τ καρδίας ατν γαθ πρ τς κκλησίας κα τς Πατρίδος μν.

Διαβάστε τὸ μήνυμα ἑνότητος ποὺ μᾶς ἀποστέλλουν «Ἅπαντες οἱ ἐν τῇ Ἐκτάκτῳ Διπλῇ Ἱερᾷ Συνάξει Ἀντιπρόσωποι καὶ Προϊστάµενοι τῶν Κ´ [20] Ἱερῶν καὶ Εὐαγῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω», ὡς ἀποδέκται γενόμενοι καὶ αὐτοὶ «τῶν ἀνησυχιῶν καὶ τῆς ὑποβόσκουσας ταραχῆς ποὺ προκαλεῖται ἀπὸ ἀντιδράσεις κατὰ ἀποφάσεων τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου (Κρήτη, 2016), καθ’ ὅσον μάλιστα προτείνονται ἀποτειχίσεις καὶ διακοπαὶ τοῦ µνηµοσύνου τῶν οἰκείων ἐπισκόπων», ἱκανοὶ δὲ δὲν ἐδίστασαν ἤδη νὰ προβοῦν σὲ παρόμοιες πράξεις.

"Ἀρχὴ καὶ τέλος σὲ ὅλα τὰ πράγματα νὰ βάζεις τὸν Θεό."

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

x
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Τὰ κείμενα ποὺ φιλοξενοῦνται στὴν ἱστοσελίδα μας, ὡς πρὸς τὸ ἰδιαίτερο περιεχόμενο καὶ τὰ μορφολογικὰ χαρακτηριστικά τους ἀπηχοῦν ἰδέες, σκέψεις, θέσεις καὶ ἀντιλήψεις τῶν συντακτῶν καὶ συγγραφέων τους. Ἀρχή μας ἀποτελεῖ ἡ ἀπόδοσις τοῦ ὀφειλομένου σεβασμοῦ πρὸς τὴν ἐλευθερία διατυπώσεως προσωπικῆς γνώμης, ἐπιλογῆς ὕφους, γλωσσικοῦ ἰδιώματος ἢ συστήματος γραφῆς, ἤτοι τοῦ μονοτονικοῦ λεγομένου ἢ τοῦ πολυτονικοῦ — ἐμεῖς «φανατικὰ» καὶ ἀμετανόητα ἀκολουθοῦμε τὸ δεύτερο, αὐτὸ προκρίνουμε, αὐτὸ προτείνουμε, αὐτὸ προτιμοῦμε· καὶ θὰ θέλαμε, εἶναι ἀλήθεια, ὅλα τὰ κείμενα νὰ δημοσιεύαμε στὸ πολυτονικό, ὥστε, ὅπως καὶ κάποιοι λένε, νὰ μὴ προκαλεῖται «ὀπτικὴ μόλυνση στὸν ἱστοχῶρο μας» ἀπὸ τὴν ἀκρωτηριασμένη γραφή. Κάτι τέτοιο ὅμως ἀπαιτεῖ χρόνο καὶ γνώσεις, ποὺ ὅλοι δὲν ἔχουν. Μακάρι νὰ βρεθοῦν πρόσωπα ἱκανὰ καὶ πρόθυμα νὰ βοηθήσουν στὴν προσπάθεια αὐτή.

√ Ἐξυπακούεται ὅτι δὲν μποροῦν νὰ γίνουν δεκτὰ κείμενα τὰ ὁποῖα δὲν συνάδουν πρὸς τὸ διῆκον πνεῦμα τῆς ἱστοσελίδος.

ΕΚ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ