ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ

timotheos.pngἝνα καλωσόρισμα ἀπὸ καρδιᾶς ἐπιθυμῶ νὰ ἀπευθύνω πρὸς ὅλους τοὺς διαδικτυακοὺς ἐπισκέπτες τῆς ἱστοσελίδας τῆς ἐνοριακῆς συντροφιᾶς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καρδίτσας, στὸν ὁποῖο διακονεῖ φιλοτίμως καὶ θεοτίμως ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Θεοδωρόπουλος, Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.

Ὅπως ἡ ἐνορία εἶναι κύτταρο τοῦ ζῶντος Σώματος τοῦ Χριστοῦ μας καὶ χῶρος, ὅπου ἀποκαθίσταται ἡ πνευματικὴ καὶ ψυχική μας ὑγεία, ἔτσι καὶ ἡ διαδικτυακὴ σύναξη εἶναι ἀνοικτὴ καὶ προσβάσιμη σὲ ὅλους, ἀνεξαιρέτως. Ἡ ἐξέλιξη τῆς τεχνολογίας μᾶς προσφέρει τὴ δυνατότητα νὰ τὴν μεταχειριστοῦμε ὡς χρήσιμο ἐργαλεῖο γνώσης στὰ χέρια μας, σὰν ἕνα ἀνοικτὸ παράθυρο πρὸς τὰ φωτεινά, ὑψηλὰ καὶ ὄμορφα!

Μὲ εἰλικρινῆ διάθεση συγχαίρω τὸν φιλοπρόοδο π. Δημήτριο καὶ τοὺς συνεργάτες του καὶ εὔχομαι στοὺς διαδικτυακούς μας φίλους, νὰ χαροῦν καὶ νὰ ὠφεληθοῦν ἀπὸ τὴν περιήγησή τους στὸ ψυχωφελὲς ὑλικὸ τῆς παρούσας ἱστοσελίδας!

signature mitropolitis

"Ἀρχὴ καὶ τέλος σὲ ὅλα τὰ πράγματα νὰ βάζεις τὸν Θεό."

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

x
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Τὰ κείμενα ποὺ φιλοξενοῦνται στὴν ἱστοσελίδα μας, ὡς πρὸς τὸ ἰδιαίτερο περιεχόμενο καὶ τὰ μορφολογικὰ χαρακτηριστικά τους ἀπηχοῦν ἰδέες, σκέψεις, θέσεις καὶ ἀντιλήψεις τῶν συντακτῶν καὶ συγγραφέων τους. Ἀρχή μας ἀποτελεῖ ἡ ἀπόδοσις τοῦ ὀφειλομένου σεβασμοῦ πρὸς τὴν ἐλευθερία διατυπώσεως προσωπικῆς γνώμης, ἐπιλογῆς ὕφους, γλωσσικοῦ ἰδιώματος ἢ συστήματος γραφῆς, ἤτοι τοῦ μονοτονικοῦ λεγομένου ἢ τοῦ πολυτονικοῦ — ἐμεῖς «φανατικὰ» καὶ ἀμετανόητα ἀκολουθοῦμε τὸ δεύτερο, αὐτὸ προκρίνουμε, αὐτὸ προτείνουμε, αὐτὸ προτιμοῦμε· καὶ θὰ θέλαμε, εἶναι ἀλήθεια, ὅλα τὰ κείμενα νὰ δημοσιεύαμε στὸ πολυτονικό, ὥστε, ὅπως καὶ κάποιοι λένε, νὰ μὴ προκαλεῖται «ὀπτικὴ μόλυνση στὸν ἱστοχῶρο μας» ἀπὸ τὴν ἀκρωτηριασμένη γραφή. Κάτι τέτοιο ὅμως ἀπαιτεῖ χρόνο καὶ γνώσεις, ποὺ ὅλοι δὲν ἔχουν. Μακάρι νὰ βρεθοῦν πρόσωπα ἱκανὰ καὶ πρόθυμα νὰ βοηθήσουν στὴν προσπάθεια αὐτή.

√ Ἐξυπακούεται ὅτι δὲν μποροῦν νὰ γίνουν δεκτὰ κείμενα τὰ ὁποῖα δὲν συνάδουν πρὸς τὸ διῆκον πνεῦμα τῆς ἱστοσελίδος.

ΕΚ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ