ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ

1 Ἐνθύμιον κατηχητικῆς χρονιᾶς 800 Χ 600

2 Ἐνθύμιον κατηχητικῆς χρονιᾶς 800 Χ 600

FVTOGRAFIKH MHXANH 5Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ βρεῖτε ὅλες τὶς φωτογραφίες ποὺ ἔχουν καταχωρηθεῖ στὰ διάφορα ἄρθρα τῆς παρούσης ἱστοσελίδος.
Τὶς σχετικὲς ἀναφορὲς μπορεῖτε νὰ ἀναζητήσετε εἰς τοὺς οἰκείους τόπους.
Ἡ θεματικὴ σειρὰ παραμένει ὡς ἔχει.

DSC01199 Custom

 DSC01194 Custom

 

 

 

 

 

DSC01207 CustomDSC01203 Custom

 

 

 

 

 

 14 Ὀκτωβρίου 2017

DSC01154 Custom
 DSC01142 Custom

DSC01163 Custom

 

 

 

 

 

πισκέψεις στὰ Δημοτικὰ Σχολεῖα τῆς Ἐνορίας μας 10ο καὶ 5ο — 11 καὶ 12 Ὀκτωβρίου.

Ἔξωθεν τῆς κόγχης τοῦ Ἱεροῦ Βήματος - Καθολικὸν παλαιᾶς Μονῆς Τιμ. Προδρόμου Ἀνατολῆς Κισσάβου - 23/6/2017

"Ἀρχὴ καὶ τέλος σὲ ὅλα τὰ πράγματα νὰ βάζεις τὸν Θεό."

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

x
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Τὰ κείμενα ποὺ φιλοξενοῦνται στὴν ἱστοσελίδα μας, ὡς πρὸς τὸ ἰδιαίτερο περιεχόμενο καὶ τὰ μορφολογικὰ χαρακτηριστικά τους ἀπηχοῦν ἰδέες, σκέψεις, θέσεις καὶ ἀντιλήψεις τῶν συντακτῶν καὶ συγγραφέων τους. Ἀρχή μας ἀποτελεῖ ἡ ἀπόδοσις τοῦ ὀφειλομένου σεβασμοῦ πρὸς τὴν ἐλευθερία διατυπώσεως προσωπικῆς γνώμης, ἐπιλογῆς ὕφους, γλωσσικοῦ ἰδιώματος ἢ συστήματος γραφῆς, ἤτοι τοῦ μονοτονικοῦ λεγομένου ἢ τοῦ πολυτονικοῦ — ἐμεῖς «φανατικὰ» καὶ ἀμετανόητα ἀκολουθοῦμε τὸ δεύτερο, αὐτὸ προκρίνουμε, αὐτὸ προτείνουμε, αὐτὸ προτιμοῦμε· καὶ θὰ θέλαμε, εἶναι ἀλήθεια, ὅλα τὰ κείμενα νὰ δημοσιεύαμε στὸ πολυτονικό, ὥστε, ὅπως καὶ κάποιοι λένε, νὰ μὴ προκαλεῖται «ὀπτικὴ μόλυνση στὸν ἱστοχῶρο μας» ἀπὸ τὴν ἀκρωτηριασμένη γραφή. Κάτι τέτοιο ὅμως ἀπαιτεῖ χρόνο καὶ γνώσεις, ποὺ ὅλοι δὲν ἔχουν. Μακάρι νὰ βρεθοῦν πρόσωπα ἱκανὰ καὶ πρόθυμα νὰ βοηθήσουν στὴν προσπάθεια αὐτή.

√ Ἐξυπακούεται ὅτι δὲν μποροῦν νὰ γίνουν δεκτὰ κείμενα τὰ ὁποῖα δὲν συνάδουν πρὸς τὸ διῆκον πνεῦμα τῆς ἱστοσελίδος.

ΕΚ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ