ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ

Μᾶς ἀξίωσε καὶ φέτος ὁ δωρεοδότης Θεὸς νὰ πραγματοποιήσουμε τὴν καθιερωμένη γιὰ τὴν ἐποχὴ αὐτὴ (Μάϊο - Ἰούνιο) προσκυνηματική μας ἐκδρομή.

Μία ξεχωριστὴ Πανήγυρις ἦταν ἡ φετινή.

Στὸν Ἑσπερινὸ ὑποδεχθήκαμε τὴν χαριτόβρυτο κάρα τοῦ πολιούχου καὶ προστάτου μας ἁγ. Σεραφείμ, τὸν ὁποῖον καὶ εἴχαμε τιμήσει κατὰ τὴν ἡμέρα ἐκείνη (Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων) ὀφειλετικῶς καὶ ἀξιοχρέως.

ταν μιὰ ἡμέρα βροχερή, καθ’ ὅλη τὴν διάρκειά της.

Τὸ βράδυ οἱ μικρὲς Μυροφόρες μας ἔψαλαν θαυμάσια (κάθε χρόνο καὶ καλύτερα) ὁλόκληρη τὴν τρίτη στάση τῶν ἐγκωμίων: «Αἳ γεννεαὶ πᾶσαι» κ.τ.λ.

Μὲ τὴν σεπτὴ παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Τιμοθέου ἐψάλη στὸν ναό μας ὁ Ὄρθρος τῆς Μ. Πέμπτης (Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος) τὸ ἑσπέρας τῆς Μ. Τετάρτης 4 Ἀπρίλίου 2018.

Κόψαμε καὶ φέτος τὴν βασιλόπιτά μας, μετὰ τὴν ἱερὰ Παράκληση πρὸς τὴν ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ τὸ καθιερωμένο ἑσπερινὸ κήρυγμα τῆς Πέμπτης.

Ὁ π. Δημήτριος, λαμβάνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ τὴν γνωστὴ δέηση τῆς Ἐκκλησίας μας, «ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης», ἀναφέρθηκε στὸ θέμα τῶν πειρασμῶν καὶ τῶν θλίψεων ποὺ ἐνίοτε ἔρχονται στὴν ζωὴ τῶν πιστῶν καὶ κάποιους ἀπὸ αὐτοὺς σκανδαλίζουν, καθὼς ἐγείρουν μέσα τους ἀναπάντητα ἐρωτήματα.

Ποιὸς τελικὰ εὐθύνεται γιὰ τοὺς πειρασμούς;

«Ὁ σύγχρονος δυτικὸς πολιτισμὸς στηρίζεται στὴν ἀτομοκρατία. Ἡ κατὰ Θεὸν κοινωνία ὅμως δὲν χτίζεται μὲ ἄτομα, οὔτε μὲ ἰδεολογίες καὶ προγράμματα, ἀλλὰ μὲ τὴν ἄσκηση τοῦ καθ’ ὁμοίωσιν».

Μὲ τὴν σεπτὴ παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Τιμοθέου τελέσθηκε καὶ φέτος στὸν ναό μας ἡ ἱερὰ πανήγυρις τῆς Παναγίας Δεξιᾶς, ἐπὶ τῇ πανσέπτῳ ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων, ἤτοι τῆς Εἰσόδου αὐτῆς εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων.

Ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στὸν πανηγυρικὸ ἑσπερινό, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ὁποίου ἐκήρυξε τὸν θεῖον λόγον ὁ πανοσιολογιώτατος ἀρχιμανδρίτης Κυριακὸς Τσολάκης, ἱεροκήρυξ τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

*

Ὡς γνωστόν, στὴν βορειοανατολικὴ πλευρὰ τοῦ ναοῦ μας εὑρίσκεται τὰ ταπεινὸ παρεκκλησάκι τῆς Παναγίας μας, τῆς καλουμένης Δεξιᾶς.

Ὀνομάζεται ἔτσι, διότι κρατεῖ στὴν δεξιά της χεῖρα τὸν μικρὸ Ἰησοῦ, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὶς περισσότερες εἰκόνες, ὅπου τὸν κρατεῖ ἀριστερὰ — ἔτσι κάνουν βέβαια οἱ μητέρες γιὰ νὰ διευκολύνονται μὲ τὸ δεξί τους χέρι, τὸ «καλό», εἰς τὴν φροντίδα τοῦ βρέφους. «Δεξιὰ» λοιπὸν σημαίνει δεξιοκρατοῦσα. Ὅμως ὁ λαός μας προσδίδει στὸ ὄνομα αὐτὸ καὶ κάποιο ἄλλο νόημα. Ἡ Παναγία μας ὀνομάζεται Δεξιὰ (ἢ Δέξια), διότι τὰ φέρνει ὅλα δεξιὰ στὴν ζωή μας. Μήπως στ’ ἀλήθεια αὐτὴ δὲν τὰ ἔφερε ὅλα δεξιὰ γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα καὶ τὴν κτίση ὁλάκερη μὲ τὸν ἄφθορο τόκο της; Ἀλλὰ καὶ κάθε καλὸ στὴν ζωή μας διὰ τῆς Θεοτόκου ἔρχεται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ.

Στὸ παρεκκλησάκι τῆς ἐνορίας μας, ποὺ τιμᾶται στὸ ὄνομα τῆς Παναγίας τῆς Δεξιᾶς, προστρέχουν ἀπὸ τὰ παλαιὰ χρόνια πολλοὶ ἄνθρωποι καὶ προσεύχονται μὲ θέρμη στὴν Κυρία τῶν Ἀγγέλων. Τὸ ὀνομάσαμε «παρεκκλήσι τῶν δακρύων», διότι πολλὰ δάκρυα ἔχουν χυθεῖ ἐκεῖ μέσα καὶ πολὺς πόνος καθημερινῶς μαρτυρεῖται. Οἱ ἄνθρωποι προσεύχονται νὰ τοὺς τὰ φέρει δεξιὰ στὴν ζωή τους ἡ Παναγία. Καὶ ἐμεῖς κάθε Τρίτη στὶς 11:00΄ π.μ. ἀναπέμπουμε ὕμνους καὶ εὐχὲς ὑπὲρ αὐτῶν ψάλλοντας τὴν ἱερὰ Παράκληση τῆς Παναγίας τῆς Δεξιᾶς στὸν ταπεινὸ ἐκεῖνο χῶρο.

Χρόνια πολλὰ σὲ ὅλους καὶ πάντα δεξιὰ νὰ τὰ φέρνει ἡ Παναγία μας στὴν ζωὴ τοῦ καθενός μας, στὶς οἰκογένειές μας, στὴν πατρίδα μας, στὸν κόσμο ὅλον!

 Ἐκ τοῦ ἱεροῦ ναοῦ

PD04

PD07

PD08

PD09

PD10

PD11

PD01 Χ800

Τὸ ἀπόγευμα τῆς κυρίας ἡμέρας τῆς ἑορτῆς (Τρίτη 21 Νοεμβρίου) καὶ ὥρα 5:30΄ θὰ ψαλεῖ ὁ μεθέορτος ἑσπερινὸς μετὰ τῆς ἱερᾶς Παρακλήσεως εἰς τὴν Παναγία Δεξιά.

Κατὰ τὴν Τρίτη αὐτὴν δηλαδὴ δὲν θὰ ψαλεῖ ἡ Παράκληση στὶς 11:00΄ π.μ., ὡς εἴθισται, ἀλλὰ τὸ ἀπόγευμα στὶς 5:30΄.

Μὲ κατάνυξη καὶ σεμνότητα τελέσθηκε καὶ φέτος ἡ καθιερωμένη ἱερὰ Ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου καὶ πανενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου τοῦ καὶ προστάτου καὶ ἐφόρου τῆς ἐνορίας μας.

Στὸ 10ο Δημοτικὸ Σχολεῖο τῆς πόλεώς μας πραγματοποιήθηκε σήμερα 11 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 9:00΄ π.μ. ὁ ἐπίσημος Ἁγιασμὸς γιὰ τὴν Πρωτοβάθμια Ἐκπαίδευση.

Μὲ τὴν χάρη τοῦ τριαδικοῦ Θεοῦ τελέσαμε καὶ φέτος στὸν ναό μας τὴν καθιερωμένη ἱερὰ Ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Εἴχαμε τὴν ἰδιαίτερη εὐλογία καὶ τιμὴ νὰ χοροστατήσει, νὰ λειτουργήσει καὶ νὰ ὁμιλήσει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Τιμόθεος.

Μὲ τὴν σεπτὴ παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Τιμοθέου πραγματοποιήθηκε καὶ φέτος ἡ Ἱερὰ Πανήγυρις εἰς τὸ Παρεκκλήσιον τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καὶ ἰαματικοῦ Παντελεήμονος. Ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στὸν Ἑσπερινὸ καὶ μίλησε ἐπίκαιρα, προτάσσοντας εἰς τὸ κήρυγμά του τὰ λόγια τῆς Σοφίας Σειράχ: «Κύριος ἔκτισε ἰατρόν».

Ἔξωθεν τῆς κόγχης τοῦ Ἱεροῦ Βήματος - Καθολικὸν παλαιᾶς Μονῆς Τιμ. Προδρόμου Ἀνατολῆς Κισσάβου - 23/6/2017

Μὲ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε καὶ φέτος ἡ ἐκδρομὴ τῆς ἐνορίας μας, ποὺ εἶχε ὡς κύριους προορισμοὺς τὴν ἱερὰ μονὴ Τιμίου Προδρόμου Ἀνατολῆς Κισσάβου (πάνω ἀπὸ τὴν Ἁγιὰ Λαρίσης) καὶ τὰ ἱστορικὰ Ἀμπελάκια.

"Ἀρχὴ καὶ τέλος σὲ ὅλα τὰ πράγματα νὰ βάζεις τὸν Θεό."

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

x
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Τὰ κείμενα ποὺ φιλοξενοῦνται στὴν ἱστοσελίδα μας, ὡς πρὸς τὸ ἰδιαίτερο περιεχόμενο καὶ τὰ μορφολογικὰ χαρακτηριστικά τους ἀπηχοῦν ἰδέες, σκέψεις, θέσεις καὶ ἀντιλήψεις τῶν συντακτῶν καὶ συγγραφέων τους. Ἀρχή μας ἀποτελεῖ ἡ ἀπόδοσις τοῦ ὀφειλομένου σεβασμοῦ πρὸς τὴν ἐλευθερία διατυπώσεως προσωπικῆς γνώμης, ἐπιλογῆς ὕφους, γλωσσικοῦ ἰδιώματος ἢ συστήματος γραφῆς, ἤτοι τοῦ μονοτονικοῦ λεγομένου ἢ τοῦ πολυτονικοῦ — ἐμεῖς «φανατικὰ» καὶ ἀμετανόητα ἀκολουθοῦμε τὸ δεύτερο, αὐτὸ προκρίνουμε, αὐτὸ προτείνουμε, αὐτὸ προτιμοῦμε· καὶ θὰ θέλαμε, εἶναι ἀλήθεια, ὅλα τὰ κείμενα νὰ δημοσιεύαμε στὸ πολυτονικό, ὥστε, ὅπως καὶ κάποιοι λένε, νὰ μὴ προκαλεῖται «ὀπτικὴ μόλυνση στὸν ἱστοχῶρο μας» ἀπὸ τὴν ἀκρωτηριασμένη γραφή. Κάτι τέτοιο ὅμως ἀπαιτεῖ χρόνο καὶ γνώσεις, ποὺ ὅλοι δὲν ἔχουν. Μακάρι νὰ βρεθοῦν πρόσωπα ἱκανὰ καὶ πρόθυμα νὰ βοηθήσουν στὴν προσπάθεια αὐτή.

√ Ἐξυπακούεται ὅτι δὲν μποροῦν νὰ γίνουν δεκτὰ κείμενα τὰ ὁποῖα δὲν συνάδουν πρὸς τὸ διῆκον πνεῦμα τῆς ἱστοσελίδος.

ΕΚ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ