diafora osios porfyrios keliagios efraim 11

 
Τρίτη 22 Μαΐου 2018.

Ἀναχώρησις: 7:00΄ π.μ. ἀπὸ διασταύρωσιν ὁδῶν Κουμουνδούρου καὶ Ἀβέρωφ (Καμπαναριὸ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου).

κδρομὴ στὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὸ Μήλεσι Ἀττικῆς, τὸ ὁποῖον ἵδρυσε ὁ ἅγιος τῆς ἐποχῆς μας Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης, καὶ στὴν Ἱ. Μονὴ Ὁσίου Ἐφραὶμ στὴν Ν. Μάκρη διοργανώνει ἡ ἐνορία τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Καρδίτσης.

Μεσημβρινὴ ἀνάπαυσις καὶ ἐλευθερος χρόνος εἰς παραλίαν Ν. Μάκρης.

Γιὰ συμμετοχὴ καὶ περισσότερες πληροφορίες μπορεῖτε νὰ ἀπευθύνεσθε στὸ γραφεῖο τοῦ ἱ. ναοῦ καὶ στὸ τηλ. 2441021510.


ΕΚ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ

 

 

 


Πέμπτη 22 Ἰουνίου 2017.

Ἀναχώρησις: 7:45΄ π.μ. ἀπὸ διασταύρωσιν ὁδῶν Κουμουνδούρου καὶ Ἀβέρωφ (Καμπαναριὸ ἱ. ναοῦ ἁγ. Γεωργίου).

 

 

 

 

κδρομὴ μὲ κύριους προορισμοὺς τὴν ἱερὰ μονὴ Τιμίου Προδρόμου Ἀνατολῆς Κισσάβου (κοντὰ στὴν Ἁγιὰ Λαρίσης) καὶ τὰ ἱστορικὰ Ἀμπελάκια διοργανώνει ἡ ἐνορία τοῦ ἱ. ναοῦ ἁγ. Γεωργίου Καρδίτσης τὴν Πέμπτη 22 Ἰουνίου 2017.

Ἡ ἐκδρομή, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἔχει ὡς τίτλο «στὰ βήματα τοῦ ὁσιομάρτυρος Δαμιανοῦ τοῦ ἐκ Μυριχόβου», θὰ ἀκολουθήσει μονοπάτια καὶ διαδρομὲς τῆς ζωῆς καὶ τῆς δράσεως τοῦ ἁγίου μας. Ὁ ὁσιομάρτυς Δαμιανός, ἕνας ἐκ τῶν ὀκτὼ τοπικῶν μας ἁγίων, ὄχι μόνον ἔδρασε στὰ μέρη ἐκεῖνα, ἀλλὰ καὶ εἶναι ὁ κτήτωρ τῆς μονῆς ποὺ θὰ ἐπισκεφθοῦμε. Μὲ ἄλλα λόγια, ὁ Δαμιανὸς εἶναι ἕνας ὄσσειος[1] ὅσιος. Πότισε δέ, ὡς γνωστόν, μὲ τὸ τίμιο αἷμα του τὰ εὐλογημένα ἐκεῖνα χώματα στὶς 14 Φεβρουαρίου τοῦ 1568. Τὸν τόπο τοῦ μαρτυρίου του, δίπλα στὸν πηνειὸ ποταμό, θὰ ἔχουμε τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπισκεφθοῦμε.

Τὸ πρόγραμμα τῆς ἐκδρομῆς μας περιλαμβάνει καὶ τὸν γῦρο τοῦ πανέμορφου Κισσάβου (Ὅσσης), ὁ ὁποῖος, σὺν τοῖς ἄλλοις, ἀποτελεῖ καὶ μπαλκόνι τοῦ Αἰγαίου. Μία ἀπὸ τὶς ὄμορφες παραλίες του θὰ φιλοξενήσει καὶ ἐμᾶς τὸ μεσημέρι τῆς ἡμέρας ἐκείνης.

Γιὰ συμμετοχὴ καὶ περισσότερες πληροφορίες μπορεῖτε νὰ ἀπευθύνεσθε στὸ γραφεῖο τοῦ ἱ. ναοῦ καὶ στὸ τηλ. 2441021510.


ΕΚ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ[1] Ὄσσειος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἀνήκει στὴν Ὄσσα (Κίσσαβο).

"Ἀρχὴ καὶ τέλος σὲ ὅλα τὰ πράγματα νὰ βάζεις τὸν Θεό."

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

x
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Τὰ κείμενα ποὺ φιλοξενοῦνται στὴν ἱστοσελίδα μας, ὡς πρὸς τὸ ἰδιαίτερο περιεχόμενο καὶ τὰ μορφολογικὰ χαρακτηριστικά τους ἀπηχοῦν ἰδέες, σκέψεις, θέσεις καὶ ἀντιλήψεις τῶν συντακτῶν καὶ συγγραφέων τους. Ἀρχή μας ἀποτελεῖ ἡ ἀπόδοσις τοῦ ὀφειλομένου σεβασμοῦ πρὸς τὴν ἐλευθερία διατυπώσεως προσωπικῆς γνώμης, ἐπιλογῆς ὕφους, γλωσσικοῦ ἰδιώματος ἢ συστήματος γραφῆς, ἤτοι τοῦ μονοτονικοῦ λεγομένου ἢ τοῦ πολυτονικοῦ — ἐμεῖς «φανατικὰ» καὶ ἀμετανόητα ἀκολουθοῦμε τὸ δεύτερο, αὐτὸ προκρίνουμε, αὐτὸ προτείνουμε, αὐτὸ προτιμοῦμε· καὶ θὰ θέλαμε, εἶναι ἀλήθεια, ὅλα τὰ κείμενα νὰ δημοσιεύαμε στὸ πολυτονικό, ὥστε, ὅπως καὶ κάποιοι λένε, νὰ μὴ προκαλεῖται «ὀπτικὴ μόλυνση στὸν ἱστοχῶρο μας» ἀπὸ τὴν ἀκρωτηριασμένη γραφή. Κάτι τέτοιο ὅμως ἀπαιτεῖ χρόνο καὶ γνώσεις, ποὺ ὅλοι δὲν ἔχουν. Μακάρι νὰ βρεθοῦν πρόσωπα ἱκανὰ καὶ πρόθυμα νὰ βοηθήσουν στὴν προσπάθεια αὐτή.

√ Ἐξυπακούεται ὅτι δὲν μποροῦν νὰ γίνουν δεκτὰ κείμενα τὰ ὁποῖα δὲν συνάδουν πρὸς τὸ διῆκον πνεῦμα τῆς ἱστοσελίδος.

ΕΚ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ