ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ

S3ναρξις τῶν ἑσπερινῶν συνάξεων τῆς Κυριακῆς πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακή 15 Ὀκτωβρίου (7:00΄ μ.μ.) στὴν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ κέντρου τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Καρδίτσης.

 S1S2

 

 

 

 

 Ὅπως εἶναι ἤδη γνωστὸ (βλ.
menu· ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ → Ἑσπερινὰ κηρύγματα), κάθε Κυριακὴ πραγματοποιεῖται ὑπὸ τοῦ π. Δημητρίου συνάντησις νέων εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ πνευματικοῦ κέντρου τοῦ ἱ. ναοῦ ἁγ. Γεωργίου Καρδίτσης — μετὰ τὸ καθιερωμένο ἑσπερινὸ κήρυγμα τοῦ σεβασμιωτάτου μητροπολίτου μας κ. Τιμοθέου, τὸ ὁποῖον λαμβάνει χώραν εἰς τὸν μητροπολιτικὸν ἱερὸν ναὸν ἁγ. Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Καρδίτσης.

Σὲ εὐχάριστη φιλικὴ ἀτμόσφαιρα συζητοῦνται διάφορα θέματα, ἑρμηνεύονται δὲ ἁγιογραφικά, πατερικὰ ἢ ἄλλα ἐκκλησιαστικὰ (καὶ ὄχι μόνον) κείμενα, τὰ ὁποῖα προβάλλονται εἰς ὀθόνην δι’ ἠλεκτρονικοῦ προβολέως (projector), χάριν ἐποπτικῆς διδασκαλίας.

Τὸ πιὸ σημαντικό ὅμως εἶναι ὅτι ἀναπτύσσονται πνευματικὲς καὶ κοινωνικὲς σχέσεις, καθὼς καὶ γνωριμίες, πολλὲς ἐκ τῶν ὁποίων, πρὸς μεγάλη μας χαρά, καταλήγουν σὲ γάμο.

Στὴν εὐχάριστη αὐτὴ συντροφιὰ μποροῦν νὰ συμμετέχουν ὅλοι ἀνεξαιρέτως. Δὲν ζητοῦνται, μὲ ἄλλα λόγια, ταυτότητες γιὰ τὴν ἐξακρίβωση τῆς ἡλικίας, δὲν λειτουργεῖ ἡ παρέα ὡς κλειστὸ club, οὔτε ἐφαρμόζεται κανενὸς εἴδους face control!


ΕΚ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ

"Ἀρχὴ καὶ τέλος σὲ ὅλα τὰ πράγματα νὰ βάζεις τὸν Θεό."

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

x
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Τὰ κείμενα ποὺ φιλοξενοῦνται στὴν ἱστοσελίδα μας, ὡς πρὸς τὸ ἰδιαίτερο περιεχόμενο καὶ τὰ μορφολογικὰ χαρακτηριστικά τους ἀπηχοῦν ἰδέες, σκέψεις, θέσεις καὶ ἀντιλήψεις τῶν συντακτῶν καὶ συγγραφέων τους. Ἀρχή μας ἀποτελεῖ ἡ ἀπόδοσις τοῦ ὀφειλομένου σεβασμοῦ πρὸς τὴν ἐλευθερία διατυπώσεως προσωπικῆς γνώμης, ἐπιλογῆς ὕφους, γλωσσικοῦ ἰδιώματος ἢ συστήματος γραφῆς, ἤτοι τοῦ μονοτονικοῦ λεγομένου ἢ τοῦ πολυτονικοῦ — ἐμεῖς «φανατικὰ» καὶ ἀμετανόητα ἀκολουθοῦμε τὸ δεύτερο, αὐτὸ προκρίνουμε, αὐτὸ προτείνουμε, αὐτὸ προτιμοῦμε· καὶ θὰ θέλαμε, εἶναι ἀλήθεια, ὅλα τὰ κείμενα νὰ δημοσιεύαμε στὸ πολυτονικό, ὥστε, ὅπως καὶ κάποιοι λένε, νὰ μὴ προκαλεῖται «ὀπτικὴ μόλυνση στὸν ἱστοχῶρο μας» ἀπὸ τὴν ἀκρωτηριασμένη γραφή. Κάτι τέτοιο ὅμως ἀπαιτεῖ χρόνο καὶ γνώσεις, ποὺ ὅλοι δὲν ἔχουν. Μακάρι νὰ βρεθοῦν πρόσωπα ἱκανὰ καὶ πρόθυμα νὰ βοηθήσουν στὴν προσπάθεια αὐτή.

√ Ἐξυπακούεται ὅτι δὲν μποροῦν νὰ γίνουν δεκτὰ κείμενα τὰ ὁποῖα δὲν συνάδουν πρὸς τὸ διῆκον πνεῦμα τῆς ἱστοσελίδος.

ΕΚ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ