ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ

Του Χαράλαμπου Μερμίγκη

Ειδικού Ιατρού Ύπνου (Sleep Specialist),

Πνευμονολόγου,

Διευθυντή Εργαστηρίου Διαταραχών Ύπνου,

Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center

H υπνική άπνοια είναι ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από πολλαπλά επεισόδια πλήρους (άπνοια) ή μερικής (υπόπνοια) διακοπής της αναπνοής κατά τον ύπνο.

 

 

 

 

 «Τὴν δὲ ὑγείαν τὴν σύμμετρον τῶν ποιῶν κρᾶσιν».
(Ἀλκμαίων)

νας μεγάλος φιλόσοφος καὶ ἰατρὸς τῆς ἀρχαιότητος, προγενέστερος τοῦ Ἱπποκράτους, ὁ Ἀλκμαίων (ἢ Ἀλκμέων) ὁ Κροτωνιάτης, ἔλεγε ὅτι ὑγεία εἶναι ἡ σύμμετρος «κρᾶσις» τῶν ποιοτήτων.

Πατῆστε ἐδῶ γιὰ νὰ θαυμάσετε πῶς ὁ Θεὸς ἐξ ἀρχῆς μᾶς ἀποκαλύπτει μὲ τὸν πλέον ἁπλό, ἄμεσο σαφῆ καὶ σοφὸ τρόπο τὴν γώση ποὺ ἡ ἐπιστήμη μὲ κόπο πολὺ ἔχει κατακτήσει ὡς πρὸς τὶς ἰδιότητες τῶν διαφόρων καρπῶν, βοτάνων καὶ ἄλλων εἰδῶν τῆς διατροφῆς μας.

"Ἀρχὴ καὶ τέλος σὲ ὅλα τὰ πράγματα νὰ βάζεις τὸν Θεό."

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

x
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Τὰ κείμενα ποὺ φιλοξενοῦνται στὴν ἱστοσελίδα μας, ὡς πρὸς τὸ ἰδιαίτερο περιεχόμενο καὶ τὰ μορφολογικὰ χαρακτηριστικά τους ἀπηχοῦν ἰδέες, σκέψεις, θέσεις καὶ ἀντιλήψεις τῶν συντακτῶν καὶ συγγραφέων τους. Ἀρχή μας ἀποτελεῖ ἡ ἀπόδοσις τοῦ ὀφειλομένου σεβασμοῦ πρὸς τὴν ἐλευθερία διατυπώσεως προσωπικῆς γνώμης, ἐπιλογῆς ὕφους, γλωσσικοῦ ἰδιώματος ἢ συστήματος γραφῆς, ἤτοι τοῦ μονοτονικοῦ λεγομένου ἢ τοῦ πολυτονικοῦ — ἐμεῖς «φανατικὰ» καὶ ἀμετανόητα ἀκολουθοῦμε τὸ δεύτερο, αὐτὸ προκρίνουμε, αὐτὸ προτείνουμε, αὐτὸ προτιμοῦμε· καὶ θὰ θέλαμε, εἶναι ἀλήθεια, ὅλα τὰ κείμενα νὰ δημοσιεύαμε στὸ πολυτονικό, ὥστε, ὅπως καὶ κάποιοι λένε, νὰ μὴ προκαλεῖται «ὀπτικὴ μόλυνση στὸν ἱστοχῶρο μας» ἀπὸ τὴν ἀκρωτηριασμένη γραφή. Κάτι τέτοιο ὅμως ἀπαιτεῖ χρόνο καὶ γνώσεις, ποὺ ὅλοι δὲν ἔχουν. Μακάρι νὰ βρεθοῦν πρόσωπα ἱκανὰ καὶ πρόθυμα νὰ βοηθήσουν στὴν προσπάθεια αὐτή.

√ Ἐξυπακούεται ὅτι δὲν μποροῦν νὰ γίνουν δεκτὰ κείμενα τὰ ὁποῖα δὲν συνάδουν πρὸς τὸ διῆκον πνεῦμα τῆς ἱστοσελίδος.

ΕΚ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ