ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ

ταν μιὰ ἡμέρα βροχερή, καθ’ ὅλη τὴν διάρκειά της.

Τὸ βράδυ οἱ μικρὲς Μυροφόρες μας ἔψαλαν θαυμάσια (κάθε χρόνο καὶ καλύτερα) ὁλόκληρη τὴν τρίτη στάση τῶν ἐγκωμίων: «Αἳ γεννεαὶ πᾶσαι» κ.τ.λ.

Παρ’ ὅτι ἀντίξοες οἱ καιρικὲς συνθῆκες, ἀποφασίσθηκε νὰ πραγματοποιηθεῖ ἐν τέλει ἡ συνάντησις τῶν Ἐπιταφίων στὴν κεντρικὴ πλατεῖα τῆς πόλεως, ὅπερ καὶ ἐγένετο. Εἶναι ἕνα ἔθιμο καὶ αὐτό, ὅμως ἂς μὴν ἐξαντλεῖται ἐκεῖ ἡ εὐλάβειά μας. Ἂς μὴ γίνεται αὐτὸ ποὺ ἐνίοτε παρατηροῦμε (σὲ κάποια χωριὰ κυρίως), νὰ δίνεται δηλαδὴ μεγαλύτερη σημασία στὴν ἀρτοκλασία, ἀπ’ ὅ,τι σὲ αὐτὴν ἀκόμη ἴσως τὴν θεία Λειτουργία! Νὰ μὴν εἴμαστε «χριστιανοὶ τῆς λαμπαδούρας», ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ ἀείμνηστος λαϊκὸς ἱεροκήρυξ Δημήτρης Παναγόπουλος. Ἀσχολούμαστε πολλὲς φορὲς μὲ τὰ κεριά, τὶς λαμπάδες, τοὺς ἄρτους τῆς ἀρτοκλασίας, τὸ ἀντίδωρο ἀκόμη καὶ ἄλλα παρόμοια — σεβαστὰ καὶ εὐλογημένα βέβαια —, ὅμως ἀφήνουμε «τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου»[1], τὴν ἐξομολόγηση, τὴν θεία κοινωνία, τὴν κατὰ Χριστὸν καλλιέργεια τῆς ψυχῆς. Αὐτὰ θὰ πρέπει πρῶτα νὰ κάνουμε, «κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι»[2].

π.Δ.Θ.


1

Μετὰ τὴν ἔξοδον τοῦ Ἐπιταφίου ἐκ τοῦ ἱ. Βήματος, τὴν περιφορά του ἐν τῷ ναῷ καὶ τὴν τοποθέτησή του ἐπάνω εἰς τὸ ἱερὸν κουβούκλιον.

20180406 132246

Ἡ ἐρίτιμος κ. Παρασκευὴ Φερεντίνου, συνταξιοῦχος ἐκπαιδευτικὸς καὶ σύζυγος τοῦ Ταμίου τοῦ ναοῦ μας κ. Δημητρίου Φερεντίνου, κάθε χρόνο διαθέτει διάφορες συνθέσεις λουλουδιῶν, μὲ τὶς ὁποῖες περικοσμεῖ τὸν Ἐπιτάφιον.

20180406 125744 Custom

Ἰδοὺ τὸ ὡραῖο ἀποτέλεσμα!

20180406 125731

IMG f6cfcd8a37cb56748f6e62dbc35e080c V1

Τελευταία πρόβα καὶ ἀναμνηστικὴ φωτογραφία στὴν αἴθουσα τοῦ πνευματικοῦ κέντρου.

IMG 88a5ff1a47bd9885f9b3360b908227fe V1

IMG 4e3ff4e156cdc597ed204181744a169d V1

IMG 5c153c16e25aed7fee55cf62ed5894ec V1

Οἱ μικρὲς Μυροφόρες μας ἔψαλαν θαυμάσια. Στὴν παραπάνω φωτογραφία εἰκονίζονται τὴν ὥρα ποὺ ψάλλουν μαζὶ μὲ τὸν π. Δημήτριο καὶ ὅλο τὸ ἐκκλησίασμα, στὸ τέλος τῆς τρίτης στάσεως τῶν ἐγκωμίων, τὸ λαοφιλέστερο ὅλων αὐτῶν: «Αἳ γενεαὶ πᾶσαι». Μία πολὺ μικρὴ γεύση μπορεῖτε νὰ πάρετε, πατῶντας ἐδῶ.

IMG 92457fced306509564fad03eb1860c99 V1

IMG beac21b707d999e7e29eefb8ff7df097 V1

IMG adceaf2f118aeed4a0050f78bf3f1476 V1

IMG cba6e16d73fe3223c71d6bc0e572e344 V1

IMG dcb6a5472cbcfeda997d338997443129 V1

IMG e4a61d8798de55c7b75193a841d8bd11 V1

IMG de293b7816b1b3824a2d1e463de58f7b V1

05

 Ἔξοδος καὶ πορεία πρὸς τὴν κεντρικὴ πλατεῖα τῆς πόλεως.

06

 08

09

Προσκήνυσις τοῦ Ἐπιταφίου.

10

IMG 9ab0697165b2325db432acb4b7920160 V1

IMG da8543e242b2fd8bb93a21e5e827c953 V1

 

[1] Ματθ. κγ΄ 23.
[2] Ὡς ἀνωτέρω.

"Ἀρχὴ καὶ τέλος σὲ ὅλα τὰ πράγματα νὰ βάζεις τὸν Θεό."

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

x
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Τὰ κείμενα ποὺ φιλοξενοῦνται στὴν ἱστοσελίδα μας, ὡς πρὸς τὸ ἰδιαίτερο περιεχόμενο καὶ τὰ μορφολογικὰ χαρακτηριστικά τους ἀπηχοῦν ἰδέες, σκέψεις, θέσεις καὶ ἀντιλήψεις τῶν συντακτῶν καὶ συγγραφέων τους. Ἀρχή μας ἀποτελεῖ ἡ ἀπόδοσις τοῦ ὀφειλομένου σεβασμοῦ πρὸς τὴν ἐλευθερία διατυπώσεως προσωπικῆς γνώμης, ἐπιλογῆς ὕφους, γλωσσικοῦ ἰδιώματος ἢ συστήματος γραφῆς, ἤτοι τοῦ μονοτονικοῦ λεγομένου ἢ τοῦ πολυτονικοῦ — ἐμεῖς «φανατικὰ» καὶ ἀμετανόητα ἀκολουθοῦμε τὸ δεύτερο, αὐτὸ προκρίνουμε, αὐτὸ προτείνουμε, αὐτὸ προτιμοῦμε· καὶ θὰ θέλαμε, εἶναι ἀλήθεια, ὅλα τὰ κείμενα νὰ δημοσιεύαμε στὸ πολυτονικό, ὥστε, ὅπως καὶ κάποιοι λένε, νὰ μὴ προκαλεῖται «ὀπτικὴ μόλυνση στὸν ἱστοχῶρο μας» ἀπὸ τὴν ἀκρωτηριασμένη γραφή. Κάτι τέτοιο ὅμως ἀπαιτεῖ χρόνο καὶ γνώσεις, ποὺ ὅλοι δὲν ἔχουν. Μακάρι νὰ βρεθοῦν πρόσωπα ἱκανὰ καὶ πρόθυμα νὰ βοηθήσουν στὴν προσπάθεια αὐτή.

√ Ἐξυπακούεται ὅτι δὲν μποροῦν νὰ γίνουν δεκτὰ κείμενα τὰ ὁποῖα δὲν συνάδουν πρὸς τὸ διῆκον πνεῦμα τῆς ἱστοσελίδος.

ΕΚ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ