ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ

 Κόψαμε καὶ φέτος τὴν βασιλόπιτά μας, μετὰ τὴν ἱερὰ Παράκληση πρὸς τὴν ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ τὸ καθιερωμένο ἑσπερινὸ κήρυγμα τῆς Πέμπτης.

Ὁ π. Δημήτριος, λαμβάνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ τὴν γνωστὴ δέηση τῆς Ἐκκλησίας μας, «ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης», ἀναφέρθηκε στὸ θέμα τῶν πειρασμῶν καὶ τῶν θλίψεων ποὺ ἐνίοτε ἔρχονται στὴν ζωὴ τῶν πιστῶν καὶ κάποιους ἀπὸ αὐτοὺς σκανδαλίζουν, καθὼς ἐγείρουν μέσα τους ἀναπάντητα ἐρωτήματα.

Ποιὸς τελικὰ εὐθύνεται γιὰ τοὺς πειρασμούς;

Εἴχαμε δημοσιεύσει προσφάτως σχετικὸ κείμενο, τὸ ὁποῖον καὶ μπορεῖ νὰ διαβάσει ὁ ἐπισκέπτης τῆς ἱστοσελίδος μας πατῶντας ἐδῶ.


Οἱ φωτογραφίες εἶναι τῆς κ. Ὄλγας Ὀρφανιώτη-Καντερὲ

IMG b4890cb0448991cc6db9086405fe587b V1

IMG e3428a519bb1610d96141aa58148da7a V1

IMG 1e4f4c6006f3c51e8b9fbf1efd5d94a0 V1

IMG 06235434e60e0574f59cf45de76b067f V1

IMG b39729d49b46576e0864bc26a4eebf16 V1

IMG 798c0bd5353ab12ddd6eceb48568f4da V1

Ἡ τόσο ἀγαπητὴ σὲ ὅλους μας κ. Λόλα (Θεοδώρα Μαγγῖνα), μέλος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου τοῦ ναοῦ μας, κέρδισε (γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ζωή της) τὸ φλουρὶ — καὶ ὡς δῶρο τὴν Καινὴ Διαθήκη!

Ἐκτὸς τοῦ δώρου τούτου, διετέθησαν καὶ τέσσερα βιβλία, τὰ ὁποῖα ἀντιστοιχοῦσαν σὲ ἰσάριθμα τυλιγμένα κομμάτια βασιλόπιτας.

Εὐχόμαστε σὲ ὅλους κάθε καλὸ παρὰ τοῦ δωροδότου Χριστοῦ!

ΕΚ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ

"Ἀρχὴ καὶ τέλος σὲ ὅλα τὰ πράγματα νὰ βάζεις τὸν Θεό."

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

x
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Τὰ κείμενα ποὺ φιλοξενοῦνται στὴν ἱστοσελίδα μας, ὡς πρὸς τὸ ἰδιαίτερο περιεχόμενο καὶ τὰ μορφολογικὰ χαρακτηριστικά τους ἀπηχοῦν ἰδέες, σκέψεις, θέσεις καὶ ἀντιλήψεις τῶν συντακτῶν καὶ συγγραφέων τους. Ἀρχή μας ἀποτελεῖ ἡ ἀπόδοσις τοῦ ὀφειλομένου σεβασμοῦ πρὸς τὴν ἐλευθερία διατυπώσεως προσωπικῆς γνώμης, ἐπιλογῆς ὕφους, γλωσσικοῦ ἰδιώματος ἢ συστήματος γραφῆς, ἤτοι τοῦ μονοτονικοῦ λεγομένου ἢ τοῦ πολυτονικοῦ — ἐμεῖς «φανατικὰ» καὶ ἀμετανόητα ἀκολουθοῦμε τὸ δεύτερο, αὐτὸ προκρίνουμε, αὐτὸ προτείνουμε, αὐτὸ προτιμοῦμε· καὶ θὰ θέλαμε, εἶναι ἀλήθεια, ὅλα τὰ κείμενα νὰ δημοσιεύαμε στὸ πολυτονικό, ὥστε, ὅπως καὶ κάποιοι λένε, νὰ μὴ προκαλεῖται «ὀπτικὴ μόλυνση στὸν ἱστοχῶρο μας» ἀπὸ τὴν ἀκρωτηριασμένη γραφή. Κάτι τέτοιο ὅμως ἀπαιτεῖ χρόνο καὶ γνώσεις, ποὺ ὅλοι δὲν ἔχουν. Μακάρι νὰ βρεθοῦν πρόσωπα ἱκανὰ καὶ πρόθυμα νὰ βοηθήσουν στὴν προσπάθεια αὐτή.

√ Ἐξυπακούεται ὅτι δὲν μποροῦν νὰ γίνουν δεκτὰ κείμενα τὰ ὁποῖα δὲν συνάδουν πρὸς τὸ διῆκον πνεῦμα τῆς ἱστοσελίδος.

ΕΚ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ