ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ

π. Δημητρίου Ν. Θεοδωροπούλου

 Χριστὸς εἶναι ὁ πιὸ «κολλητός» μας φίλος.

Τοὺς φίλους μας, καὶ τοὺς πιὸ «κολλητούς», δὲν τοὺς χορταίνουμε. Θυμᾶμαι, ὅταν ἤμασταν μικροὶ καὶ παίζαμε στὴν γειτονιὰ οἱ φίλοι, δὲν θέλαμε νὰ χωρίσουμε ποτέ. Ὅταν μᾶς φώναζαν τὸ βράδυ οἱ μαννάδες μας, ἦταν ἡ χειρότερή μας. Δὲν εἴχαμε χορτάσει παιχνίδι, δὲν εἶχε κορεσθεῖ ὁ πόθος τῆς συνύπαρξης, τῆς συντροφιᾶς, τῆς παρέας. Θέλαμε κι ἄλλο, δὲν μᾶς ἔφτανε. Κι ἂς εἶχε βραδιάσει, κι ἂς εἶχε περάσει ἡ ὥρα. «Ἄχ, νὰ μπορούσαμε ἀπόψε νὰ κοιμόμασταν μαζί, στὸ ἴδιο σπίτι, στὸ ἴδιο κρεββάτι!» Σιγὰ μὴ κοιμόμασταν δηλαδή· μαξιλαροπόλεμο θὰ παίζαμε ὅλη νύχτα, καὶ θἆταν αὐτὸ ἡδονὴ ἄρρητος. Πόσο μᾶς ἔλλειπαν οἱ φίλοι! Ἄδοξα τέλειωνε ἡ φιλικὴ συνεύρεση, καθὼς ὁ χῶρος καὶ ὁ χρόνος, ὡς ἀμείλικτοι δήμιοι, χώριζαν τὸ σφιχταγκάλιασμα τῆς συντροφικότητος. Οἱ φίλοι δὲν μποροῦν νὰ εἶναι πάντα μαζί, τοὺς χωρίζει ἡ κτιστὴ πραγματικότης. Μόνον ἕνας ἔχει αὐτὴν τὴν δυνατότητα, νὰ μᾶς κρατάει μέρα – νύχτα συντροφιά· εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς. Ὄχι πὼς εἶναι πανταχοῦ παρὼν ὡς ἄνθρωπος, εἶναι ὅμως ὡς Θεός. Ἔτσι, γίνεται ὁ «κολλητός» μας, αὐτὸς ποὺ μᾶς συντροφεύει σὲ κάθε στιγμή, σὲ κάθε χρόνο τῆς ζωῆς μας. Εἶναι ὁ ἄνθρωπός μας. Ὅταν ὁ παράλυτος τῆς Βησεσδὰ εἶπε· «Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω»[1], ἐκεῖνος τοῦ ἔδειξε ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ ἄνθρωπός του. Αὐτὸς εἶναι ὁ ἄνθρωπός μας, ὁ ἄνθρωπος τοῦ καθενός μας, ὁ «κολλητός» μας φίλος, ὁ ἀχώριστος, ὁ πιστός, ὁ αἰώνιος. Αὐτὸς σὲ ἕνα παροξυσμὸ ἀγάπης εἶπε: «Δὲν σᾶς λέω πλέον δούλους, ἐσεῖς εἶστε φίλοι μου»[2]! Φίλοι σου, Χριστέ μου; Καὶ ἐμεῖς σὲ φοβόμαστε; Ποιὰ ἁμαρτία μπορεῖ νὰ εἶναι πιὸ μεγάλη ἀπὸ αὐτήν; Συγχώρεσέ μας![1] Ἰωάν. ε΄ 7.
[2] Ἰωάν. ιε΄ 14-15.

"Ἀρχὴ καὶ τέλος σὲ ὅλα τὰ πράγματα νὰ βάζεις τὸν Θεό."

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

apolytikion

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνον: 2441021510
Fax: 2441021510
E-mail: info@inagk.gr

Ἀβέρωφ & Ν. Πλαστῆρα 39
(Νέα Ἀγορὰ)
T.K. 431 32

x
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Τὰ κείμενα ποὺ φιλοξενοῦνται στὴν ἱστοσελίδα μας, ὡς πρὸς τὸ ἰδιαίτερο περιεχόμενο καὶ τὰ μορφολογικὰ χαρακτηριστικά τους ἀπηχοῦν ἰδέες, σκέψεις, θέσεις καὶ ἀντιλήψεις τῶν συντακτῶν καὶ συγγραφέων τους. Ἀρχή μας ἀποτελεῖ ἡ ἀπόδοσις τοῦ ὀφειλομένου σεβασμοῦ πρὸς τὴν ἐλευθερία διατυπώσεως προσωπικῆς γνώμης, ἐπιλογῆς ὕφους, γλωσσικοῦ ἰδιώματος ἢ συστήματος γραφῆς, ἤτοι τοῦ μονοτονικοῦ λεγομένου ἢ τοῦ πολυτονικοῦ — ἐμεῖς «φανατικὰ» καὶ ἀμετανόητα ἀκολουθοῦμε τὸ δεύτερο, αὐτὸ προκρίνουμε, αὐτὸ προτείνουμε, αὐτὸ προτιμοῦμε· καὶ θὰ θέλαμε, εἶναι ἀλήθεια, ὅλα τὰ κείμενα νὰ δημοσιεύαμε στὸ πολυτονικό, ὥστε, ὅπως καὶ κάποιοι λένε, νὰ μὴ προκαλεῖται «ὀπτικὴ μόλυνση στὸν ἱστοχῶρο μας» ἀπὸ τὴν ἀκρωτηριασμένη γραφή. Κάτι τέτοιο ὅμως ἀπαιτεῖ χρόνο καὶ γνώσεις, ποὺ ὅλοι δὲν ἔχουν. Μακάρι νὰ βρεθοῦν πρόσωπα ἱκανὰ καὶ πρόθυμα νὰ βοηθήσουν στὴν προσπάθεια αὐτή.

√ Ἐξυπακούεται ὅτι δὲν μποροῦν νὰ γίνουν δεκτὰ κείμενα τὰ ὁποῖα δὲν συνάδουν πρὸς τὸ διῆκον πνεῦμα τῆς ἱστοσελίδος.

ΕΚ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ